The Willy-Nilly Inflecting Fervor - Happiness Is A Cigar Called Oveniummili.

på jobbet

I teamutveckling kan göra stor skillnad. Det är visserligen sant att en tänkande människa är så mycket bättre än en som inte tänker alls; i alla fall om vi utgör ifrån att den tänkande människan har bra och snälla och kärleksfulla tankar. Har han eller hon onda, förstörande och hatfulla tankar då är en sådan person mycket mer farlig en en som bara följer med. Eller? Tja, hur är det egentligen? Är den ena verkligen bättre än den andra? I Bibeln sägs det att den rättfärdige dör tillsammans med den orättfärdige och det är